خطبه ها

خطبه نماز جمعه مرکز اسلامی هامبورگ آلمان/ خطیب : آیت الله رمضانی 20 مرداد 96/ حیات دینی20

بدون شک اموری که ذیل عناوینی چون «واجب، حرام» رعایت آن برای انسان لازم و ضروری دانسته شده، به این جهت نیست که خدای تعالی به انجام آن محتاج و نیازمند باشد. چرا که ذات اقدس ربوبی بی نیاز مطلق است، و ابلاغ آن دستورها برای تأمین سعادت و خوشبختی انسان است. لذا رعایت آن باید و نبایدها برای این است که نیاز انسان برطرف شده، و ایشان را در جایگاه واقعی اش ـ که برای همان آفریده شده است ـ قرار دهد. به همین جهت با در نظر داشتن مصالح واقعی، دستورهایی به انسان داده می شود که گاهی رعایت آن واجب و ضروری است مانند: نماز خواندن، خمس دادن، زکات دادن، و... و گاهی انجام دادن آن مستحب است مانند: دعا کردن، انفاق کردن، برای اینکه با این نوع کارها مشکلی از دیگران حل شود. این مطلب دربارۀ حرام های الهی نیز صادق است، زیرا خدای متعال با در نظر گرفتن اموری که برای انسان مفسده و ضرر دارد آن ها را برایش حرام و ممنوع اعلام می کند؛ خواه این ممنوعیت ها در خصوص خوردنی ها و آشامیدنی ها باشد، و یا .....