خطبه ها

اسلام شناسی 192 ــ اسلام و حقوق اخلاقی37

آیت الله رمضانی درخطبه نماز جمعه این هفته مرکز اسلامی هامبورگ آلمان : بهترین عفو و گذشت آن است که انسان هنگام قدرت، کریمانه برخورد کند.