شیخ‌محمد اوجی» خالصانه به تبلیغ اسلام در اروپا پرداخت

مرحوم شیخ محمد در آلمان نسبت به برگزاری برنامه‌های مذهبی ـ انقلابی اصرار ویژه‌ای داشت و بسیار هم موفق بود؛ برگزاری برنامه‌های با شکوه ۲۲ بهمن و راهپیمایی روز قدس از جمله فعالیت‌های شاخص وی بود که با استقبال قابل توجه مردم نیز همراه بود.

شیخ‌محمد اوجی» خالصانه به تبلیغ اسلام در اروپا پرداخت
آخرین اخبار