خطبه ها

خطبه نمازجمعه مرکز اسلامی هامبورگ : حیات دینی2

دانشمندان اسلامی برای دین تعریف های گوناگونی ارائه کرده ­اند که البته در بین این تعاریف، تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد یافت نمی شود. چه بسا هر کدام از آنها به بُعدی از حوزه­ ی دین اشاره داشته باشند، اما نقطه­ ی اشتراک و مورد تأکید همه­ ی این تعاریف این است که انسان برای رسیدن به هدف آفرینش که قرب الهی است، به قوانینی نیاز دارد که همه­ ی ابعاد وجودی انسان را در برگیرد. زیرا پای بندی و تعهد به آن قوانین، آداب و رسوم او را به سعادت دنیا و آخرت می رساند.