خطبه ها

نماز جمعه مرکز اسلامی هامبورگ آلمان

امام رضا(ع) فرموده­ اند: «نماز جماعت بدان جهت تشریع شده است که اخلاص در یکتاپرستی و تسلیم در مقابل حق و بندگی خدا تحقق نمی یابد، مگر آشکارا و بی پرده و علنی،! زیرا اظهار اینها حجتی است برای خدای واحد بر مردم شرق و غرب، و برای اینکه منافق و آنکه نماز را سبک می شمارد، حق آن چه را که به زبان اقرار کرده عملاً اداء کند. و اسلام خود را و متعهد بودنش به آن را آشکار سازد.