کتاب «وصیت ماندگار علی (ع)»

در بخشی از این کتاب آمده است: «الله الله فی الایتام ...» در ادبیات و محاورات فارسی چنین اصطلاحی وجود ندارد. در ادبیات عرب، این تعبیر را نوعی تحذیر و هشدار محسوب کرده و می‌گویند: از خدا در رابطه با یتیمان بترسید. عرب این تعبیر را در موارد مهم و خطربار به کار می‌برد. در واقع، تعبیر مزبور بدین معناست که اگر این کار انجام نگیرد، سر و کارتان با خدای متعال است و در معرض انتقام و عقوبت الهی قرار خواهید گرفت....»
اشتراک گذاری
15 مهر 1400
845 بازدید
کد مطلب : 4635

در بخشی از این کتاب آمده است: «الله الله فی الایتام …» در ادبیات و محاورات فارسی چنین اصطلاحی وجود ندارد. در ادبیات عرب، این تعبیر را نوعی تحذیر و هشدار محسوب کرده و می‌گویند: از خدا در رابطه با یتیمان بترسید. عرب این تعبیر را در موارد مهم و خطربار به کار می‌برد. در واقع، تعبیر مزبور بدین معناست که اگر این کار انجام نگیرد، سر و کارتان با خدای متعال است و در معرض انتقام و عقوبت الهی قرار خواهید گرفت….»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.