۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضور امام و مدير مركز اسلامی هامبورگ در عيد مبعث پيامبر بزرگوار اسلام (ص)

به مناسبت عيد فرخنده مبعث، سالروز خجستة برانگيزش پيامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم به نبوّت، مجلس جشن و سروری در تاريخ جمعه 13 آپريل 2018 در مرکز اسلامی فرانکفورت برگزار شد. سخنران این مراسم آيت الله دکتر رمضانی امام و رئيس مرکز اسلامی هامبورگ، ضمن تبريک بعثت پيامبر رحمت (ص)، پيرامون “فوايد بعثت نبی اکرم صلی الله عليه و آله و سلم ” سخنرانی نمودند.

حضور امام و مدير مركز اسلامی هامبورگ در عيد مبعث پيامبر بزرگوار اسلام (ص)

 

مرکز اسلامی فرانکفورت

به مناسبت عيد فرخنده مبعث، سالروز خجستة برانگيزش پيامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم به نبوّت، مجلس جشن و سروری در تاريخ جمعه 13  آپريل 2018  در مرکز اسلامی فرانکفورت برگزار شد.

سخنران این مراسم  آيت الله دکتر رمضانی امام و رئيس مرکز اسلامی هامبورگ، ضمن تبريک بعثت پيامبر رحمت (ص)، پيرامون “فوايد بعثت نبی اکرم صلی الله عليه و آله و سلم ” سخنرانی نمودند.


34 مرتبه بازدید
خطبه ها

نماز جمعه/ خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ / 28 اردیبهشت 97 / درسهائی از قرآن (16) « شکر 4 »

و البته شاکران واقعی آنهایی هستند که صفت شکر به طور مطلق در وجود آنها استقرار یافته است. آنان که هر نعمتی را با قلب و زبان و عمل به خداوند مستند می کنند و با شناخت ماهیت و جایگاه آن نعمت برای رسیدن به کمال از آن بهره مند می شوند و همواره نعمت را به یاد می آورند؛ به گونه ای که در هر نعمتی وجود حق را می بینند. چه اینکه حضرت علی(ع) فرمودند: «ما رَأیتُ شیئاً إلاّ و رَأیتُ اللّهَ قَبلَهُ و بَعدهُ و مَعَهُ» و البته به همین جهت است که شکر واقعی و مطلق دشوار است.. ....